W sobotę, 28 marca odbyło się spotkanie z rodzicami i opiekunami wychowanków. Chociaż pojęcie ,,wywiadówka” kojarzy się zwykle  z przykrym obowiązkiem dla rodziców i niemałym stresem dla dzieci, to – jak mówi dyrektor – Mariusz Barański - dla społeczności Ośrodka jest to jeden z najbardziej oczekiwanych i najradośniejszy dzień w ciągu całego roku: chłopcy niecierpliwie oczekują wizyty najbliższych, a dla rodziców jest to jedyna okazja w roku, by poznać nie tylko wychowawcę-patrona czy też jednego wychowawcę, który ma dyżur w dniu odwiedzin, nie jest to też jedynie dzień pozyskiwania informacji od wychowawcy klasy na temat ocen zdobytych w szkole. W czasie dni otwartych jest okazja do rozmów z  całą kadrą pedagogiczną Ośrodka. Rodzice mogą poznać kolegów swoich synów, ich rodziców i  warunki bytowe w placówce.

Chłopcy niecierpliwie oczekując tego dnia, czynili doń staranne przygotowania pod czujnym okiem wychowawców. W tym roku za organizację spotkania odpowiedzialne były klasy najstarsze: III ,,a” oraz III ,,b” czyli grupy pierwsza i czwarta wraz ze swoimi wychowawcami.

Wychowankowie, chcąc pokazać się swoim rodzicom z jak najlepszej strony: zrobili wiosenne porządki, wykonali dekoracje. Na stołach, obok wypieków pana Furtaka, znalazły się domowe ciasta, którymi szczególnie wyróżnił się zespół wychowawczy grupy czwartej.

Goście nie kryli zadowolenia pozyskując informacje na temat sukcesów swoich dzieci. Mieli bowiem okazję obejrzeć wystawę nagradzanych prac i prezentację osiągnięć wychowanków. Poznając metody i formy pracy wychowawczej - omówione przez Aleksandrę Drabczyk, a przygotowane w formie ciekawej prezentacji - dowiedzieli się, jak należy pracować z dzieckiem, by uzyskane efekty przynosiły owoce w dalszym życiu. Wszyscy goście z uwagą wysłuchali też informacji na temat procesu usamodzielnienia  przekazanych przez pedagoga ośrodka.

Tegoroczna wywiadówka pozostanie na długo w pamięci wychowanków MOW. Odwiedziny rodziców to wielka radość dla dzieci, ale też ważne ogniwo w procesie resocjalizacyjnym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia!
GALERIA:

D.R.