W dniu 23 kwietnia wychowankowie grupy trzeciej pod opieką wychowawcy Grażyny Żmuda i Pana Andrzeja Kowalik udali się do Muzeum Regionalnego w Jaworze, gdzie w ramach cyklu „ Poznajemy region” obejrzeli prelekcję multimedialną „ Operacja Nysa Szalona. Ostatnia ofensywa niemiecka na Dolnym Śląsku”. Prelekcję przygotował regionalista z Oławy Marek Włodarczyk. W swoich badaniach dotarł do dokumentów niemieckich i sowieckich. Wydawałoby się , że o walkach o Jawor / niemiecki Jauer wiemy wszystko. 12 lutego  po krótkiej walce do miasta weszli  Rosjanie, a 28 kwietnia w mieście zaczęła urzędować polska administracja.

I tutaj zaczęły się niespodzianki. Okazuje się, że walki w powiecie jaworskim trwały od 6 lutego do 8 maja 1945 – czyli Hitler już nie żył, Berlin padł a w naszym regionie Rosjanie walczyli z Niemcami. W trakcie wykładu Pan Marek Włodarczyk stwierdził, że była to ostatnia ofensywa niemiecka na Dolnym Śląsku a walki trwały w okolicach Jawora. Miało to związek z przekraczaniem koryta nysy Szalonej i walkami na przedmieściach Jawora. Doszło tu nawet do bitwy powietrznej. Okazuje się , że okoliczne wsie stały się terenem walk między nacierającymi Sowietami a cofającymi się wojskami niemieckimi. Do walk doszło w rejonie nieistniejących wsi : Brachów i Żarek ( wyburzonych w trakcie budowy zbiornika Słup) oraz wsi Męcinka. W walkach zginęła mniej więcej taka sama ilość żołnierzy – po 400 osób.

     Wykładem tym zapoczątkowano imprezy w naszym mieście związane z siedem-dziesięcioleciem powrotu Jawora do Polski. 
GALERIA: