Gdy słyszymy o byłych obozach hitlerowskich, pierwszą nasuwającą się myślą jest największa fabryka śmierci – czyli obóz w Oświęcimiu. A ile z nas wie, że w niewielkiej odległości od Jawora znajduje się były obóz koncentracyjny Gross Rosen.? Obóz , który miał ponad 100 filii, a w obozie ginęli ludzie z podbitej przez wojska hitlerowskie Europy. Celem przybliżenia dziejów tego obozu oraz oddania czci tym którzy zostali w nim zamordowani – z ogólnej liczby więźniów 120 000 jaka przeszła przez ten obóz, jedna trzecia została pozbawiona życia. Od kilku lat w Jaworskim oddziale PTTK jest organizowany Rajd Pamięć. W dniu 16 maja b.r. odbył się kolejny, już VII Rajd Pamięć.

Organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze oraz Jaworski Oddział PTTK. Wśród uczestników rajdu była również młodzież z MOW –u w Jaworze – grupa trzecia pod opieką Pani Grażyny Żmuda i Pana Andrzeja Kowalik. Nasza trasa prowadziła przez Zębowice – Siekierzyce – Niedaszów – Rogoźnicę do obozu Gross Rosen. Po zwiedzeniu pozostałości po byłym obozie (baraki, plac apelowy, ściana śmierci, krematorium, wysłuchaniu ciekawej prelekcji pani przewodnik, nasza dwuosobowa reprezentacja wystartowała w konkursie wiedzy „ Co wiem o obozie Gross Rosen”. Możemy pochwalić się sukcesem, gdyż Krzysztof Olkiewicz zajął w tym konkursie I miejsce, a jego kolega Dawid Girek był trzeci.
Udział w rajdzie był poprzedzony prelekcją filmów z cyklu „ Na tropie historii”. Chłopcy nie mogli uwierzyć, że człowiek potrafi posunąć się do takich okrucieństw, a w terenie rozpoznawali miejsca widziane w trakcie prelekcji. Uważamy , że dla naszych wychowanków była to ciekawa lekcja historii, gdyż powtarzając za Zofią Nałkowską: „ Ludzie ludziom zgotowali ten los”.
Jednym z celów naszego udziału w rajdach jest możliwość zdobycia wymaganych norm punktowych do odznak turystyki kwalifikowanej. W dniu wczorajszym po zdobyciu wymaganej normy Krzysztof Olkiewicz otrzymał Odznakę Turystyki Pieszej w stopniu popularnym i brakuje mu 5 punktów do zdobycia Odznaki Turysta Przyrodnik w stopniu popularnym. W ciągu następnego tygodnia brakujące punkty zdobędzie i będzie posiadaczem dwóch odznak turystyki kwalifikowanej. Po kolejnym rajdzie kilku naszych podopiecznych będzie mogło poszczycić się zdobyciem odznak turystycznych – lecz o tym napiszemy w następnej informacji.
Gratulujemy naszym wychowankom wiedzy i życzymy sukcesów na kolejnych Rajdach.
GALERIA:

G.Ż, A. K.