Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające  należą: ciekawość poznania „zakazanego” chęć  zaimponowania kolegom i środowisku , potrzeba czy warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi. Dramat uzależnienia może być udziałem każdego młodego człowieka. Nie jest to wyłącznie problem rodzin dysfunkcyjnych ani patologicznych środowisk.  Dostrzegamy konieczność przeciwdziałania potencjalnym uzależnieniom. Prawdopodobnie – wcześniej czy później – każdy młody człowiek zetknie się bezpośrednio z papierosami, alkoholem , narkotykami lub dopalaczami. Warto je na ten moment przygotować, aby umiało dokonać wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia. Wśród szeregu działań profilaktycznych organizowanych dla naszej młodzieży odbywają się cykliczne zajęcia w grupie wychowawczej w ramach zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia tego typu uaktywniają wszystkich uczniów w klasie, uczą analizowania, wnioskowania, przewidywania potencjalnych konsekwencji działania, mobilizują do szukania twórczych rozwiązań. Tym razem zmieniliśmy formę zajęć. Zajęcia z profilaktyki uzależnień odbyły się w Poradni Rodzinnej w Jaworze a poprowadził je specjalista od uzależnień, psychoterapeuta Darek Bełdowski. Zajęcia w innej odsłonie bardzo podobały się młodzieży o czym świadczyły informacje zwrotne na zakończenie.

 GALERIA:

A.E.Drabczyk