Podczas prac odnowy szlaków, wychowankowie mogli poznać  walory turystyczno- przyrodnicze naszego rejonu, utrwalając wiadomości z geografii i przyrody. Przyroda Gór i Pogórza Kaczawskiego jest największym bogactwem naszego regionu.

Cały nasz region opleciony jest wyjątkowo gęstą siecią szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, których ostatnio wiele przybywa. Obok starszych powstają nowe edukacyjne ścieżki ukazujące najcenniejsze walory regionu co ułatwia jego poznanie

W ramach współpracy z PTTK  to nasi wychowankowie – członkowie klubu turystycznego przyczynili się do odnowy szlaków turystycznych na naszym terenie.

A.E.Drabczyk
GALERIA: