PRACA – EDUKACJA – NIEZALEŻNOŚĆ”

„Niezależnie od koloru włosów, skóry, kształtu nosa, wyznawanej wiary, poglądów politycznych, przynależności do grupy. Wszyscy ludzie mają serca, kościec, nerki oraz wątrobę, tak samo bywają głodni, smutni, nieszczęśliwi lub weseli, cechują się taką samą wrażliwością na ból”

W piątek 19 maja 2019r. odbył się piknik pn. „Praca – Edukacja – Niezależność” organizowany z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami  przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Akcję  zainicjowali Departament Spraw Społecznych wraz z pełnomocnikiem marszałka ds. osób  z niepełnosprawnościami Pawłem Parusem . Imprezę plenerową wspierała Opera Wrocławska oraz dolnośląskie instytucje, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu województwa działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na integracyjny piknik zaproszone zostały organizacje i instytucje współpracujące z samorządem województwa dolnośląskiego, które w otwartej przestrzeni publicznej prezentowały swoje działania, usługi i wyroby dedykowane osobom niepełnosprawnym lub wytwarzane przez nich. Podczas imprezy funkcjonowała również scena, na której wychowankowie MOW Jawor  i inni uczestnicy z wielu placówek mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie czy wokalne. Na piknik przybyły osoby , które chciały wspólnie zamanifestować godność osób z niepełnosprawnościami i zapoznać się z ofertą działań, pomiędzy stoiskami można było znaleźć animacje sportowe, symulacje niepełnosprawności oraz osoby i zwierzęta , które biorą aktywny udział w działaniach terapeutycznych.

Foto relacja: A.E.Drabczyk

GALERIA: