W dniu 20.03.2021 r. wychowankowie DMOW w Jaworze, w towarzystwie Mariusza Barańskiego - Dyrektora Ośrodka, zebrali się na placu szkolnym aby powitać wiosnę. Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia już wcześniej biorąc udział w konkursie plastycznym. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła praca Mateusza Lużyńskiego, Wiktora Szymury, Dariusza K. uczniów klasy 1 oraz Pawła Macioła ucznia klasy 7, którzy na zajęciach terapii pedagogicznej prowadzonych przez p. Annę Bortkiewicz, wykonali przepiękne różnokolorowe krokusy. Prace plastyczne, które wykonali uczniowie na zajęciach prowadzonych przez p. Dorotę Rycerską, p. Eugenię Kłeczek i p. Wojciecha Firkowicza, oceniała wiosenna komisja składająca się z nauczycieli, wychowawców i uczniów.

 1. Mikołaj Wróbiński
 2. Kamil Kijanka
 3. Wiktor Szymura
 4. Krystian Bartłomiejczak
 5. Kacper Duśko
 6. Piotr Drobik
 7. Dariusz K.
 8. Paweł Macioł
 9. Paweł Sęk
 10. Paweł Wojtysiak
 11. Mateusz Lużyński
 12. Martin Tumkiewicz

Adrian Mrówka

Nagrody za prace plastyczne wręczyła wychowawczyni Aleksandra Drabczyk, która reprezentowała fundatora  nagród – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Jaworze. Uczniowie: Krzysztof G., Mikołaj Wróbiński i Dawid Nowak rozpalili grila i ognisko, na którym przygotowali, dla wszystkich wychowanków oraz wychowawców, kiełbaski, podpłomyki, pieczone mięso i warzywa.
Tomasz Siczek przeprowadził dla chętnych uczniów strzelanie z wiatrówki, w którym wzięli udział prawie wszyscy uczniowie. Najlepsi w strzelaniu w pierwszej serii:

 1. Dominik Sobański-Ptak
 2. Bogumił Korzeb
 3. Krystian Bartłomiejczak
 4. Paweł Filimowski

Najlepsi w strzelaniu w drugiej serii:

 1. Bartłomiej Pietrzak
 2. Krystian Bartłomiejczak
 3. Tomasz B.

 Wychowankowie wzięli również udział w konkursie siłowym "Trzymaj cegłę" przygotowanym przez n-la Wojciecha Firkowicza. Najlepszymi uczniami zostali:

 1. Tomasz B.
 2. Bogumił Korzeb
 3. Martin Tumkiewicz

 Na zakończenie imprezy wszyscy wychowankowie otrzymali wiosenne upominki – słodycze. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy: Dorota Becker, Artur Grzyb oraz psycholog Krzysztof Mrózek.

 Wojtek Firkowicz

Galeria: