Po raz kolejny wychowankowie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wzięli udział w konkursie na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lubina. Tematem wiodącym były elementy ludowe- kaszubskie i łowickie. Miło na bardzo, że spośród 80 prac, które wpłynęły na konkurs, prace naszych wychowanków znalazły się na czołowych miejscach w swojej kategorii. I miejsce Adam Karczmarz , II miejsce Arkadiusz Ratajczyk.

Ogromne gratulacje dla zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i nagrody. Dyplom i podziękowanie otrzymała również Aleksandra Ewa Drabczyk za współpracę, bezinteresowną pomoc , zaangażowanie i wsparcie w przygotowaniach wychowanków do konkursu.

Opiekun SU. A. E. Drabczyk

GALERIA: