Listopad jest dla naszego narodu szczególnym miesiącem, jest to miesiąc zadumy i nostalgii, ale też czas, w którym przeżywamy radość i dumę z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze 95 rocznicę tych radosnych wydarzeń świętowano poprzez udział wychowanków w turnieju ,, Przy zabawie o historii”. Szkolna edycja konkursu odbyła się 12 listopada, natomiast w poniedziałek, 18 listopada odbyła się już ósma edycja turnieju powiatowego, którego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i integracja młodzieży gimnazjalnej z naszego powiatu.

Gimnazjaliści biorący udział w turnieju rozpoczęli rywalizację od rozwiązania testu sprawdzającego znajomość zagadnień historycznych. Musieli też wykazać się szacunkiem do tradycji i symboli narodowych. W niebanalny sposób oddali też cześć wielkim Polakom, którym zawdzięczamy wolną ojczyznę. Nie mogło też zabraknąć zmagań sportowych, bo – jak twierdzą młodzi ludzie – współcześnie uczucia patriotyczne budzą się w nas najczęściej, gdy dopingujemy naszych reprezentantów podczas zawodów. Kierując się ideą rozbudzania uczuć patriotycznych poprzez sport, Wiesław Olejnik wraz z Przemysławem Woźnym przeprowadzili emocjonujące konkurencje sportowe.
Wszystkie drużyny zaprezentowały tak wysoki poziom, że nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Mariusz Barański wręczył dwie równorzędne nagrody: zespołowi z Gimnazjum nr 2 z Jawora w składzie: Damian Pawlinow, Tytus Jarosz oraz Bartłomiej Złocki, przygotowanemu przez Macieja Pawlinowa oraz drużynie reprezentującej Gimnazjum w Wiadrowie w składzie: Kinga Kuźnia, Karolina Rydzewska oraz Maciej Szurek, którą przygotowała Elżbieta Sowa. Drużynę gospodarzy, czyli Gimnazjum nr 5 przy MOW w Jaworze, która zajęła drugie miejsce, reprezentowali: Patryk Kiołbasa, Dawid Roethel oraz Kamil Drenarski, przygotowani przez Eugenię Kłeczek. Miejsce trzecie zajęli reprezentanci Gimnazjum nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze: Anna Głowacka, Dawid Kurpiel, Andrzej Wicher, przygotowani przez Ryszarda Papińskiego. Tuż za podium, chociaż niewiele punktów tracąc do zwycięzców, znalazła się drużyna przygotowana przez Dorotę Ziętek, w składzie: Wiktoria Cidyło, Maria Buczkowska, Luiza Błażewska, reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Jaworze. Oprawę muzyczną tradycyjnie już zapewnił Edmund Gacek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.
Przyświecająca turniejowi idea wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu znalazła swoje odbicie również w doborze nagród dla uczestników konkursu. Wręczający je - dyrektor Mariusz Barański i wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze Daniel Iwański – podkreślili, iż książki te są nie tylko uhonorowaniem trudu włożonego w przygotowania do konkursu, ale mają pomagać we wzrastaniu w szacunku do historii i tradycji naszego narodu oraz przysparzać dumy z piękna ojczystego kraju.
Organizatorzy konkursu: Eugenia Kłeczek, Renata Dołhań, Dorota Rycerska oraz Wiesław Olejnik i Przemysław Woźny składają serdeczne podziękowania dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze i pozostałym sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia tej wyjątkowej uroczystości.
D.R.