AKTUALNOŚCI

W dniu 9 marca 2020 r. w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie w składzie Łukasz C., Sebastian N. Patryk K. Marcin M. Dawid N. Szymon S. Martin K. Kacper K. Tomasz S, Jan R. przygotowani przez nauczycieli: Wojciecha Firkowicza i Leszka Lewszyka oraz Tomasza Siczka wychowawcy grupy 2 dla wszystkich kobiet pracujących w Ośrodku zaprezentowali część artystyczną w postaci recytacji wierszy o Kobietach i dla Kobiet. Miłym akcentem były składane serdeczne życzenia oraz wręczenie samodzielnie wykonanych przez wychowanków laurek dla Pań. W kolejnym etapie akademii życzenia dla Pań pracujących w Ośrodku złożył Pan Daniel Iwański, Wicedyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Następnie wszyscy zebrani degustowali pyszny tort – prezent przygotowany przez mężczyzn.

GALERIA:


 Brawo Łukasz...  

     W dniu 22 listopada w Spółdzielczym Klubie „Piast" w Jaworze odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy turystyczno – krajoznawczej pod nazwą „Znam swój region – województwo dolnośląskie”. Organizatorami konkursu byli Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału Ziemi Jaworskiej w Jaworze, Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze, Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze oraz Klub Piast. W turniejowe szranki stanęły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych i szkół średnich. W pionie szkół podstawowych o prymat walczyły następujące drużyny : SP 1 – w składzie Hubert Małachowski, Michał Piwowarski, Maja Guszcza Katarzyna Majka, (op. Barbara Gmerek – Skalik) , SP 2 w składzie Paweł Piaskowski, Dawid Skowron Czarnecki, (op. Iwona Zielińska) , drużyna z SP 5 pod opieką Anny Ordy w składzie Krystian Materna, Jakub Romanowicz , Emilia Witwicka, oraz repreztacja Dolnośląskiego Młodzieżowego Domu Wychowawczego w Jaworze w składzie : Łukasz Kordylewski, Jacek Błaszkiewicz, Dawid Nowak (op. Grażyna Dynda).

     Szkoły średnie reprezentowały drużyny z : Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w składzie Paulina Czochara, Dominik Gala, Radosław Kunecki pod opieką Dariusza Szojka Wyszkowska, Paulina Andrysiak  (op. Dariusz Szojka), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką Marty Bander w składzie : Paulina Konieczna, Martyna Momot, Klaudia Kurpiel oraz Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze w składzie Anna Kowalówka, Wiktoria Natorska, Wiktoria Kołodziejczyk (op. Ewelina Matkowska).     

     Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali Panowie Leszek Drabczyk – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze oraz Andrzej Kowalik, którzy życzyli wszystkim uczestnikom samych poprawnych odpowiedzi oraz życzyli by udział w konkursie był inspiracją do poznawania piękna małej Ojczyzny. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z historii, geografii nie tylko najbliżej okolicy (miasto, powiat) lecz również wiadomościami dotyczącymi Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz wiadomościami o województwie dolnośląskim. W drugiej części konkursu musieli prawidłowo rozpoznać ukazane na zdjęciach obiekty (zamki,  pałace).      

     W młodszej kategorii uczestników konkursu zwyciężyli Dawid Skowron SP 1 i Łukasz Kordylewski ( DMOW). Drugie równorzędne miejsce zdobyli Maja Guszacza ( SP 1) i Michał Jasiński ( SP 2). W punktacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 . Kolejne miejsce 1 wyprzedzając minimalnie drużyny z DMOW i Szkoły Podstawowej nr 5.           

     Wśród uczniów szkół średnich z testem  najlepiej poradził sobie Radek Kunecki. Kolejne miejsca zdobyli Paulina Czoczara i Dominik Gala. W kategorii zespołowej sukces odniosła drużyna z PCKZiU, która zwyciężyła przed reprezentacjami OHP 1-21 w Jaworze oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Drużyna z SP 2 Oraz PCKZiU będą reprezentować nasz oddział w imprezie wyższego szczebla. Życzymy im powodzenia i samych poprawnych odpowiedzi.     

     Zwycięscy  konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, Urząd Miasta w Jaworze i firmie KG TRADIN z Legnicy. Nagrody wręczali wspólnie Pan Mariusz Barański – radny powiatowy a zarazem Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.     

     Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał Andrzej Kowalik.

UZALEZNIENIA – DROGA DO … „NIKĄD?”

uzal1

W RAMACH REALIZACJI KONKURSU „ZŁUDNY ŚWIAT UZALEŻNIEŃ” OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW KIERUJĄ DO WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W DWÓCH KONKURSACH.

PIERWSZY – STWORZENIE KOMIKSU UKAZUJĄCEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA SPOWODOWANE PRZEZ SIĘGANIE PO RÓŻNEGO RODZAJU „ UŻYWKI” PRACE MOŻNA WYKONAĆ POJEDYNCZO LUB W GRUPACH KILU-OSOBOWYCH. POD UWAGĘ BĘDZIE BRANY:

 • PRZEKAZ, ESTETYKA WYKONANIA PRAC,
 • SZATA GRAFICZNA,
 • ORTOGRAFIA

DRUGI – LIST DO OSOBY CHOREJ NA AIDS. OCENIE BĘDZIE PODLEGAŁA:

 • ORTOGRAFIA,
 • STYL,
 • TEMATYKA PRACY.

KONKURS BĘDZIĘ TRWAŁ W DNIACH 23.11.2019 R. DO 05.12.2019 R.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ U OPIEKUNÓW SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW.

DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH PRAC PRZEWIDUJEMY NAGRODY RZECZOWE.

uzal2

     W dniu 9 listopada 2019 roku w naszym Ośrodku odbyły się wybory członków Samorządu Wychowanków. Wybory poprzedziła krótka lecz intensywna kampania wyborcza. Każda grupa mogła maksymalnie zgłosić po trzech kandydatów, tak więc głosowaliśmy na dwunastu kandydatów.

     Zebranych powitał Dyrektor Pan Mariusz Barański, który przedstawił założenia demokracji. Następnie głos zabrali opiekunowie Samorządu Pani Grażyna Żmuda i Pan Andrzej Kowalik, którzy omówili zasady głosowania. Spośród osób niekandydujących wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 • Wiesław Skrzyniarz -Przewodniczący,
 • Dawid Nowak – Zastępca Przewodniczącego,
 • Eryk Cichoń – Członek,
 • Sebastian Nicpoń Członek.

     Komisja wydała 36 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano trzydzieści sześć. Najwięcej głosów zdobyli następujący wychowankowie: Kacper Mejer, Wojciech Grzenia, Łukasz Cieplok, Martin Kopacz. Gdy Komisja liczyła głosy mogliśmy obejrzeć występ taneczny i popis wokalny Mateusza Lużyńskiego. Ma chłopak talent.

     Na pierwszym posiedzeniu ukształtował się Samorząd w składzie :

 • Przewodniczący – Łukasz Cieplok,
 • Zastępca Przewodniczącego – Kacper Mejer,
 • Sekretarz – Martin Kopacz,
 • Skarbnik – Wojciech Grzenia.

     Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy, gdyż „ Samorząd uczniowski jest filarem demokratycznej szkoły”.

Opiekunowie Samorządu: Andrzej Kowalik
                                          Grażyna Żmuda

wybory 1   wybory 2   wybory 3 

wybory 4   wybory 5

     8 lipca 2019 r. punktualnie o godzinie 16.00 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze wraz z opiekunami już po raz trzeci z rzędu wyruszyli na Kresy Wschodnie w ramach akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Wcześniej, bo w czerwcu br. odbyła się kwesta przed kościołami w Paszowicach i Jaworze.Dzięki życzliwości i wsparciu księży proboszczów udało się zebrać dokładnie aż 6531,51 zł.Jak zwykle młodzi wolontariusze i ich nauczyciele-wychowawcy mogli liczyć na wspaniałą hojność ze strony mieszkańców naszego miasta.    

     Tegoroczna ekipa jaworskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego podobnie jak w 2017 i 2018 r.pojechała na Ukrainę do miasta Sławuta położonego w obwodzie chmielnickim na Wołyniu. Sławuta w tym roku stanowiła bazę wypadową do oddalonego o kilkanaście kilometrów Annopola. Tym razem skład zespołu stanowili wychowankowie Piotr Gałczyński, Łukasz Kordylewski, Rafał Masłowski, Dawid Nowak i Krzysztof Ponichter oraz koordynator grupy Adam Wroński.dyrektor ośrodka Mariusz Barański,a także nauczyciele-wychowawcy Marek Dul i Piotr Dynowski oraz konserwator Ryszard Jadrowski i kierowca Hieronim Elsner. W sumie 12 osób.

     Zanim jaworzanie wyruszyli w kierunku wschodniej granicy na placu przed siedzibą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu nastąpiło oficjalne pożegnanie uczestników akcji z Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez marszałka Cezarego Przybylskiego i ministra Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były również kresowe pieśni w wykonaniu zaprzyjaźnioneg chóru.    

     Do Sławuty ekipa z Jawora dotarła dopiero następnego dnia po kilkunastogodzinnej podróży, witana z wielką gościnnością przez rodaków Larysę Cybulę i Oksanę Kocerbliuk, przedstawicielki Związku Polaków na Ukrainie Oddział Sławuta.    

     Nazajutrz chłopcy wspólnie z opiekunami udali się na stary polski cmentarz w Annopolu, małego miasteczka oddalonego nieco ponad 17 kilometrów Sławuty. Przed rokiem byli tam wcześniej celem dokonania rekonesansu cmentarza. Wynik bezpośrednich oględzin jednoznacznie wskazywał, iż będzie czekała ich bardzo ciężka i trudna praca, ponieważ nekropolia swoim wyglądem przypominała amazońską dżunglę.    

     Przystąpiliśmy natychmiast do intensywnej roboty. W ruch poszły piły i kosy spalinowe,nożyce,sekatory,grabie,łopaty i inny sprzęt, który przywieźliśmy ze sobą. Trzeba było w pierwszej kolejności oczyścić i wykarczować teren cmentarza z dziko rosnących krzewów, krzaków, trawy i wszechobecnego bluszczu.  

     Drugi dzień to kontynuowanie rozpoczętych poprzedniego dnia prac. Efekty były widoczne gołym okiem i dzięki temu nie mogliśmy narzekać na brak zapału,energii,motywacji i chęci do podjęcia skutecznych działań, przywracających należną godność annopolskiemu cmentarzowi.    

     Po południu cała grupa wyjechała do Zasławia, gdzie spotkała się z koleżankami i kolegami z Oleśnicy,którzy pracowali na tamtejszej polskiej nekropolii.Razem zwiedziliśmy miasto,podziwiając monumentalne ruiny pałacu rodu Sanguszków oraz niezwykle interesujący pod względem architektonicznym zasławski kościół.    

     Kolejnego dnia jaworscy wolontariusze powrócili na polski cmentarz w Sławucie,na którym pracowali przez ostatnie dwa lata.Przystąpiliśmy do koszenia trawy,jej grabienia i wywożenia.Trzeba przyznać,że w chwili obecnej sławucka nekropolia prezentuje się we wręcz wzorowym stanie.    

     Następny dzień to praca w Annopolu, która polegała przede wszystkim na odkrywaniu nagrobków z ziemi i ich stawianiu.W sumie do tzw.pionu postawiliśmy cztery zabytkowe pomniki. Zdecydowana większość cmentarnych pomników była wywrócona i zdewastowana zarazem.Należało więc użyć nadludzkich sił,ażeby te pomniki postawić i tym samym przywrócić im godny wygląd.

     W godzinach popołudniowych doszło do oficjalnego spotkania z władzami samorządowymi Gminy Annopol i mer Margeritą Miedwiediewą na czele.Wymieniliśmy się upominkami,a dyrektor Mariusz Barański pełniący również mandat radnego Rady Powiatu w Jaworze zadeklarował pomoc w nawiązaniu partnerskich kontaktów z jedną z gmin powiatu jaworskiego. Samorządowcy  z Annopola ugościli młodych jaworzan uroczystym,smakowitym obiadem,a na stole królował tradycyjny barszcz ukraiński.    

     W niedzielę grupa uczestniczyła w niedzielnym nabożeństwie w kościele p.w.św.Doroty w Sławucie. Mszę św.celebrował ks.proboszcz Józef Szańca.Po południu odbyła się wycieczka do Ostroga i Nietyszyna. W Ostrogu młodzież zwiedzała muzeum Akademii Ostrogskiej,klasztor oo.Kapucynów i katakumby,w których spoczywają doczesne szczątki zakonników.Zwiedziliśmy także zabytkowe cerkwie i przylegającą do nich Bramą Łucką.    

     W drodze powrotnej do Sławuty nasz autokar zatrzymał się w Nietyszynie, gdzie mogliśmy zobaczyć na własne oczy elektrownię atomową wraz z reaktorami.    

     Kolejny dzień to kontynuowanie pracy na cmentarzu w Annopolu.Wcześniej zajeżdżamy jeszcze na cmentarz w Sławucie, gdzie kończymy grabienie i wywożenie trawy.Następnie zapalamy na grobach naszych rodaków znicze w biało-czerwonych barwach i wykonujemy tradycyjną fotografię(już trzecią po wcześniejszych pobytach w  2017 i 2018 r.)na tle kaplicy ufundowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.    

     W Annopolu natomiast zajmujemy się w głównej mierze renowacją nagrobków z piaskowca i karczowaniem terenu. Odwiedzają nas również miejscowi Polacy,którzy opowiadają nam ciekawe,własne historie i losy życiowe z przeszłości. Po przyjeździe do kraju możemy przeczytać na stronach internetowych ,,Słowa Polskiego”czasopisma Związku Polaków na Ukrainie oraz Urzędu Gminy w Annopolu  o naszej akcji i pracy.Jednak powodem do prawdziwej dumy i satysfakcji był fakt,że po naszym wyjeździe mieszkańcy Annopola widząc efekty naszej systematycznej i solidnej pracy sami przystąpili do porządkowania komunalnego cmentarza.    

     Ostatni dzień to jeszcze bardziej wytężona praca.Młodzież chce pozostawić cmentarz w jak najlepszym stanie.Dalej koszenie,karczowanie i wywożenie odpadów.Końcowym elementem jest sadzenie świeżej trawy.I oto nadchodzi ten moment,w którym trzeba zakończyć swoją pracę i tym samym zakończyć misję Annopol 2019.Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie,zapalenie zniczy na grobach naszych rodaków i wieczorne spotkanie z przedstawicielami sławuckiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie z prezes Julią Opanasiuk na czele.Zostajemy obdarowani przez nich upominkami i dobrym słowem.  

     W drodze powrotnej do Polski tradycyjnie zatrzymujemy się we Lwowie.Zwiedzamy przepiękną Starówkę i Operę Lwowską oraz wkraczamy na teren Cmentarza Łyczakowskiego z dumnie podniesioną biało-czerwoną flagą.Na Cmentarzu Orląt Lwowskich zapalamy znicze w narodowych barwach.Jeszcze tylko zakupy lwowskich pamiątek, przejście graniczne w Medyce i meldujemy się cali i zdrowi w Jaworze.    

     Pragniemy bardzo serdecznie i gorąco podziękować wszystkim bez wyjątku ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy wyjechać na Kresy Wschodnie i tam pracować.To księża proboszczowie jaworskich parafii(ks.Tomasz Czernik parafia p.w.Miłosierdzia Bożego, ks.Dominik Drapiewski parafia p.w.św.Marcina,ks.Waldemar Hawrylewicz parafia p.w.Matki Boskiej Różańcowej i ks.Grzegorz Pawlak parafia p.w.św.Brata Alberta)oraz ks.proboszcz Bogusław Jeż parafia p.w.św.Trójcy w Paszowicach.To wierni i mieszkańcy naszego miasta,którzy nie szczędzili własnego grosza podczas czerwcowej kwesty.To Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera,który obdarował nas prezentami,a one trafiły do sławuckiej Polonii.    

     Nasze przygotowania i wyjazd były na bieżąco relacjonowane przez lokalne media.Dziękujemy za to redaktorom:Jolancie Czaplickiej-Radio Plus Legnica FM,Agnieszce Śmiłowskiej-Nowa Gazeta Jaworska oraz Danielowi Śmiłowskiemu-Telewizja Regionalna.
Mariusz Baranski

annopol 1 annopol 2 annopol 3

annopol 4 annopol 5 annopol 6

annopol 7 annopol 8 annopol 9

 

AnDrzEJ.KW ramach zajęć bibliotecznych nasi wychowankowie  pod kierunkiem A. Kowalika wykonywali kartki wielkanocne na konkurs organizowany przez klub PIAST w Jaworze. Autorami prac są: Łukasz Klemenski, Dawid Sumiński, Arkadiusz Wil, Kamil Sztamdara i Krystian Żurawski.
GALERIA:

CzArEk
W dniu 30.03.2017 rozegrane zostały III Drużynowe Mistrzostwa Dolnegoślaska Placówek Resocjalizacyjnych. W turnieju udział wzięło 19 drużyn z placówek resocjalizacyjnych.
Nasza Drużyna zajęła wysokie Vll miejsce, w składzie N. Golec, M. Wroczynski, S. Wolski. Trenerem drużyny jest Piotr Cezary Tokarz.
GALERIA:

RoDzIcE

GALERIA:

Mamo , tato …. 

Dzień 1 kwietnia 2017 r. był dniem szczególnym dla wychowanków MOW w Jaworze. W tym dniu odbyły się „ Dni Otwarte” naszej placówki, a z odwiedzinami do chłopców z całej Polski przyjechali rodzice, opiekunowie wraz z rodzeństwem. W sumie do 9 wychowanków przybyła rodzina. Po przywitaniu przez Dyrektora Pana Mariusza Barańskiego, głos zabrała pedagog pani Renata Dołhań, która przybliżyła proces usamodzielnienia wychowanków. Kolejną prelegentką była pedagog Dorota Zawieja, która omówiła realizowany przez wychowanków projekt. Kolejnym punktem programu był występ wychowanków. Prawdziwą furorę zrobił Dawid Sumiński, który przy akompaniamencie Pana Macieja Pawlinowa wykonał takie hity jak: „Przez twe oczy, twe oczy oszalałem”, „Matki grób”, „ Ja, uwielbiam ją”. Po części artystycznej rodzice mieli okazję porozmawiać z wychowawcami grup oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów o funkcjonowaniu swoich synów w Ośrodku oraz na temat postępów w nauce szkolnej. W spotkaniu brali udział zarówno wychowawcy grup jak również nauczyciele uczący w szkole.
A.K.

 21wiosna22wiosna

GALERIA:

W dniu 26.03.2017 r. w piękny słoneczny dzień zawodami sportowymi przywitaliśmy wiosnę w naszej placówce. Wychowankowie rywalizowali w wielu konkurencjach. Oczywiście zawodom towarzyszyły ogromne emocje. Pomimo zaciętej rywalizacji wszyscy się również wspaniale bawili. Opiekunowie wraz z samorządem wychowanków przygotowali wiele atrakcji sportowych i kulinarnych. Grupy rywalizowały ze sobą między innymi w turnieju piłkarskim i przeciąganiu liny . W rywalizacji zwyciężyła grupa druga, wyprzedzając grupę IV, a trzecie zaszczytne miejsce na podium zajęła grupa III. Indywidualnie wychowankowie rywalizowali w wielu konkurencjach. „Skoki przez skakankę” z ilością 702 przeskoków wygrał Sebastian Brauer, drugi był Andrzej Raszewski -570 przeskoków, a trzecie miejsce zajął Norbert Golec- 218 przeskoków. Następną konkurencją było odbijanie piłki „Góra- dół” Najsprawniejsi w tej rywalizacji byli: Mateusz Wroczyński 100 odbić, Dawid Brama 98 i Norbert Golec 33 odbicia. W kolejnej dyscyplinie „ Biegi w workach” pierwsze miejsce zajął Sebastian Brauer, wyprzedzając Andrzeja Raszewskiego i Szymona Dratwę. W „Podciąganiu się na drążku” najlepszy był Kacper Joda, tuż za nim uplasował się Mateusz Wroczyński, a trzecie miejsce przypadło w tej konkurencji Arkadiuszowi Will.

8MARZEC

GALERIA: