W dniu 19 czerwca 2015 r.  zorganizowany został przy współpracy Szkolnego Koła Turystycznego oraz przez PTTK Ziemi Jaworskiej na terenie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze X Rajd - Święto Latawca. Do udziału zostali zaproszeni również wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Młodzież pod opiekąnauczyciela W. Firkowicza w ramach zajęć technicznych wykonała latawiec, którego możliwości techniczne i estetyczne zaprezentowali na rajdzie z wychowawcą T. Siczkem.

Głównym celem imprezy turystycznej było promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja turystyki jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, integracja różnych środowisk poprzez wspólne spotkania, zabawy i turystyczne współzawodnictwo, a także zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej, zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa, plastycznych konstrukcji przestrzennych, różnorodnymi formami pracy twórczej. 

A. E. Drabczyk

GALERIA: